Merry Christmas and a happy new year!

迷你倉-Merry Christmas and a happy new year! 時昌迷你倉祝各位聖誕快樂, … 繼續閱讀 Merry Christmas and a happy new year!

詳細內容

時昌迷你倉新蒲崗分店擴充營業大優惠!

迷你倉-時昌迷你倉新蒲崗利森工業大廈分店擴充營業大優惠! 時昌迷你倉新蒲崗利森工業大廈分店擴充營業大優惠! 優 … 繼續閱讀 時昌迷你倉新蒲崗分店擴充營業大優惠!

詳細內容

時昌迷你倉聖誕裝飾比賽,歡迎投票!!

迷你倉-時昌迷你倉聖誕裝飾比賽,歡迎投票!! 聖誕節就到喇!時昌迷你倉各區分店都舉行聖誕裝飾比賽活動,如果你們 … 繼續閱讀 時昌迷你倉聖誕裝飾比賽,歡迎投票!!

詳細內容

時昌迷你倉優勢服務大集合…

迷你倉-時昌迷你倉優勢服務大集合 時昌迷你倉致力為客戶提供平價及優質服務,迷你倉內設施可謂應有盡有,時昌如此貼 … 繼續閱讀 時昌迷你倉優勢服務大集合…

詳細內容